Ubezpieczenie
na życie

  • ubezpieczenie zdrowia i życia

  • ubezpieczenie grupowe

  • ubezpieczenia NNW

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie
na życie

  • ubezpieczenie zdrowia i życia

  • ubezpieczenie grupowe

  • ubezpieczenia NNW

Dowiedz się więcej

Poznaj korzyści

Ubezpieczenia indywidualne życiowe grupowe, szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Unikalna konstrukcja umożliwi przystąpienia do ubezpieczenia indywidualnym klientom zapewniając im szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy. (INDYWIDUALNA) Kontynuacja ubezpieczenia po zmianie pracy,

Ubezpieczenie posagowe – jest to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Produkt gwarantuje wypłatę współubezpieczonemu (dziecku) sumy ubezpieczenia na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje opłacanie składek.

Pomoc na Raka / Sposób na Raka

Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym do 200 000zł.

W ramach polisy, Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia. Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię.

Best Doctors

W przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego w ramach ubezpieczenia towarzystwo organizuje i pokrywa koszt leczenia za granicą, leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach, pokrycie kosztów podróży i pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą oraz dawcy narządów, 100 EUR za dzień leczenia szpitalnego do 50.000 EUR – zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia. Limit odpowiedzialności: do 1 000 000 EUR w roku polisowym.(2 000 000 EURO NA CAŁY OKRES UBEZPIECZENIA)

Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych, firm i grup.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza nas finansowo w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia wypłacane jest stałe świadczenie za dany uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń lub odszkodowanie proporcjonalne do doznanego uszczerbku, a nawet go przekraczające (rekomendowany przez nas wariant).

Ubezpieczenie na życie OCHRONNE JAK RÓWNIEŻ pod kredyt

Preferowane dla osób które chcą zapewnić sobie i swoim bliskim poczucie  bezpieczeństwa finansowego w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, choroby jak również spłaty kredytu.

Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową to między innymi śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku), wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku) i wiele innych świadczeń.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Pakiet medyczny który umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych co umożliwia szybszy  powrót do zdrowia .

 

Mój mąż jest stolarzem i ciężko pracuje na urządzeniach mechanicznych. Często też wyjeżdża bo montaż odbywa się u klienta. Ja opiekuję się dwójką dzieci i chorą mamą. Postanowiłam ubezpieczyć męża na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Zapewni mi bezpieczeństwo finansowe w przypadku nieszczęścia.

BOŻENA
33 LAT

Znajdź

placówkę ASF

najbliżej Ciebie.

Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
500 826 143
504 459 375
506 031 197
Siedlce ul. Piłsudskiego 74 - Galeria S
Galeria S (I piętro)
ul. Piłsudskiego 74
504 252 099
500 826 141
Siedlce ul. Starowiejska 12
ul. Starowiejska 12
512 660 960
509 506 306
512 362 060
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
504 251 700
25 633 12 02
Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
500 826 141
500 826 143
504 459 375
506 031 197
Siedlce ul. Piłsudskiego 74 - Galeria S
Galeria S (I piętro)
ul. Piłsudskiego 74
504 252 099
Siedlce ul. Starowiejska 12
ul. Starowiejska 12
512 660 960
509 506 306
512 362 060
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
504 251 700
25 633 12 02
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
502-441-211
25 631 69 08
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
502-441-211
25 631 69 08
Międzyrzec Podlaski Pl. Jana Pawła II 9
Pl. Jana Pawła II 9
509 777 513
509 777 706
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
502-441-211
25 631 69 08
Sokołów Podlaski ul. Wilczyńskiego 3
ul. Wilczyńskiego 3
501 339 700
509 952 161
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12
515 852 715
25 787 71 66
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
502-441-211
25 631 69 08
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12
515 852 715
25 787 71 66

Wypełnij formularz –
Doradca skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez Adamczuk - Serwis Finansowy Grzegorz Adamczuk ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF”) oraz ASF PREMIUM sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF PREMIUM”) własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. prezentowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego w tym przygotowania odpowiedniej oferty.
TakNie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ASF i ASF PREMIUM informacji handlowo-marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących – wybierając jako formę kontaktu:
Wiadomości elektroniczne
TakNie
Rozmowę telefoniczną
TakNie

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie np. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres zgoda@asf.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.