Ubezpieczenie
na życie

  • ubezpieczenie zdrowia i życia

  • ubezpieczenie grupowe

  • ubezpieczenia NNW

Zapytaj o szczegóły

Ubezpieczenie
na życie

  • ubezpieczenie zdrowia i życia

  • ubezpieczenie grupowe

  • ubezpieczenia NNW

Zapytaj o szczegóły

Poznaj korzyści

Ubezpieczenia indywidualne życiowe grupowe, szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Unikalna konstrukcja umożliwi przystąpienia do ubezpieczenia indywidualnym klientom zapewniając im szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy. (INDYWIDUALNA) Kontynuacja ubezpieczenia po zmianie pracy,

Ubezpieczenie posagowe – jest to program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo. Produkt gwarantuje wypłatę współubezpieczonemu (dziecku) sumy ubezpieczenia na koniec okresu ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje opłacanie składek.

Pomoc na Raka / Sposób na Raka

Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym do 200 000zł.

W ramach polisy, Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia. Polisa stanowi wsparcie także w procesie leczenia. W wariancie rozszerzonym, wypłacane są dodatkowe świadczenia za wykonywane zabiegi onkologiczne tj. operacje, radioterapię, chemioterapię.

Best Doctors

W przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego w ramach ubezpieczenia towarzystwo organizuje i pokrywa koszt leczenia za granicą, leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach, pokrycie kosztów podróży i pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą oraz dawcy narządów, 100 EUR za dzień leczenia szpitalnego do 50.000 EUR – zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia. Limit odpowiedzialności: do 1 000 000 EUR w roku polisowym.(2 000 000 EURO NA CAŁY OKRES UBEZPIECZENIA)

Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych, firm i grup.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza nas finansowo w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia wypłacane jest stałe świadczenie za dany uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń lub odszkodowanie proporcjonalne do doznanego uszczerbku, a nawet go przekraczające (rekomendowany przez nas wariant).

Ubezpieczenie na życie OCHRONNE JAK RÓWNIEŻ pod kredyt

Preferowane dla osób które chcą zapewnić sobie i swoim bliskim poczucie  bezpieczeństwa finansowego w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, choroby jak również spłaty kredytu.

Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową to między innymi śmierć ubezpieczonego (naturalna oraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku), wystąpienie trwałej niezdolności do samodzielnej egzystencji (w następstwie choroby lub obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku) i wiele innych świadczeń.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Pakiet medyczny który umożliwia szybki i nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych co umożliwia szybszy  powrót do zdrowia .

 

Mój mąż jest stolarzem i ciężko pracuje na urządzeniach mechanicznych. Często też wyjeżdża bo montaż odbywa się u klienta. Ja opiekuję się dwójką dzieci i chorą mamą. Postanowiłam ubezpieczyć męża na wypadek śmierci lub nieszczęśliwego wypadku. Zapewni mi bezpieczeństwo finansowe w przypadku nieszczęścia.

BOŻENA
33 LAT

Znajdź

placówkę ASF

najbliżej Ciebie.

Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
Międzyrzec Podlaski Pl. Jana Pawła II 9
Pl. Jana Pawła II 9
Międzyrzec Podlaski Pl. Jana Pawła II 9
Pl. Jana Pawła II 9
Sokołów Podlaski ul. Wilczyńskiego 3
ul. Wilczyńskiego 3
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12

Wypełnij formularz –
Doradca skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez Adamczuk - Serwis Finansowy Grzegorz Adamczuk ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF”) oraz ASF PREMIUM sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF PREMIUM”) własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. prezentowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego w tym przygotowania odpowiedniej oferty.