Ubezpieczenia
korporacyjne

 • Ubezpieczymy Twój biznes,
  abyś Ty mógł zająć się
  rozwojem firmy.

Zapytaj o szczegóły

Ubezpieczenia
korporacyjne

 • Ubezpieczymy Twój biznes,
  abyś Ty mógł zająć się
  rozwojem firmy.a

Zapytaj o szczegóły

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie flotowe –  Adamczuk Serwis Finansowy kieruje ofertę ubezpieczeń flotowych do firm, które posiadają i zgłaszają do ubezpieczenia flotę już od 6 pojazdów. Programy flotowe opracowywane są indywidualnie z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do oczekiwań, wymagań i specyfiki danej firmy.

Ubezpieczenie transportowe są skierowane do przedsiębiorców transportowych. Beneficjentami tych produktów mogą być również spedytorzy – tam gdzie przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego. Ubezpieczenia transportowe dzielimy na:

 1. OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym –  odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego wynika bezpośrednio z tytułu umowy przewozu o odpłatny przewóz rzeczy / osób. Odpowiedzialność przewoźnika kształtuje w transporcie międzynarodowym – konwencja CMR, zaś w  transportach krajowych – Prawo Przewozowe. Ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia albo zniszczenia towaru lub opóźnienia dostawy w wyniku wypadku, awarii, pożaru czy kradzieży. Polisę OC Przewoźnika można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul np. szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa, szkody powstałe w wyniku wtargnięcia imigrantów do pojazdu, szkody które wystąpią poza parkingami strzeżonymi itp. Każda polisa jest „szyta na miarę” danego Klienta. Warunki są ustalane indywidualnie wedle zapotrzebowania Klienta.
 2.  Kabotaż – to rozszerzenie polisy OC Przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Firma transportowa wykonująca przewóz drogowy, który odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego niż Polska powinien dokupić rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z polisy OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Rozróżniamy dwa rodzaje kabotażu – wykonywane na terenie Niemiec oraz na terenie krajów Unii Europejskiej. Ubezpieczenie to oferujemy zarówno dla Klientów posiadających samochody o ładowności do 3,5 t jak i o większych gabarytach.
 3.  OC Spedytora – ubezpieczenie chroni spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody które powstałyby z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikają z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie to może okazać się rozwiązaniem w sytuacji, gdy np. nadawca towaru zleca spedytorowi zorganizowanie przewozu towaru, a ten przekierowuje zadanie niezweryfikowanej firmie przewozowej. W sytuacji gdy okazuje się, że przesyłka nie dotarła do odbiorcy, a poszukiwania towaru i przewoźnika nie odniosły skutku chroni go polisa OC Spedytora.
 4. Cargo – ubezpieczenie oferuje finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu podczas transportu zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.  Transportowane mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu jak również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych oraz składowania towaru.
 5.  OC Zawodowa Przewoźnika (do licencji) – ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego. Produkt oferujemy Klientom ubiegającym się o wydanie licencji / zezwolenia na przewóz osób / rzeczy. Adamczuk Serwis Finansowy ma zakontraktowane dwa programy ubezpieczeniowe ze specjalnie wynegocjowanymi składkami dla swoich Klientów.

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia podmiotów to przede wszystkim specjalistyczne ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka np. klauzulę przepięć, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, szkody powstałe poprzez rozmrożenie środków obrotowych i wiele innych. Pewność ochrony firmy daje podstawę do jej rozwoju.

Ubezpieczenia finansowe – prowadzenie firmy wiąże się z odpowiedzialnością, a czasem ryzykiem dlatego wspieramy Klienta w biznesie i zapewniamy mu jak również jego kontrahentom bezpieczeństwo finansowe. Możemy zaproponować szereg różnych gwarancji od podstawowych: wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek po gwarancje środowiskowe czy kaucyjne.  Cechą ubezpieczeń finansowych jest indywidualne podejście do ryzyka. Każde ryzyko rozpatrywane jest jednostkowo, każda umowa ubezpieczenia ma charakter indywidualny, gdyż dotyczy określonego podmiotu gospodarczego i wskazanych transakcji finansowych.

OC zawodowe – w grupie produktów korporacyjnych mamy całą paletę ubezpieczeń zawodowych: OC Agenta, OC biura rachunkowego, OC zarządcy nieruchomości, OC pośrednika kredytu hipotecznego i wiele innych.

Ubezpieczenia techniczne – ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk technicznych objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń jak również sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Najważniejsze dostępne na polskim rynku ubezpieczenia techniczne to: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR).

Nasi specjaliści ds. ubezpieczeń korporacyjnych pomogą Państwu:

 • w skompletowaniu potrzebnych dokumentów,
 • wsparciu merytorycznym,
 • w uzyskaniu oferty dostosowanej do Państwa potrzeb

 

Jestem przedsiębiorcą od wielu lat. Prowadzę dwa przedsiębiorstwa a z firmą Adamczuk Serwis Finansowy współpracuję od wielu lat. Kilkakrotnie musiałem korzystać z odszkodowań i wiem że warto mieć takie ubezpieczenie. Doradcy zawsze szukają rozwiązania pod moje potrzeby a przy tym robią to z uśmiechem na ustach. Profesjonalizm to w przypadku ubezpieczenia firmy bardzo ważna sprawa.

WŁODZIMIERZ
57 LAT

Przedsiębiorca z Siedlec

Znajdź

placówkę ASF

najbliżej Ciebie.

Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
Siedlce - ASF Biuro

Centrala ASF 

Biuro Sprzedaży

ul. Armii Krajowej 18
Siedlce - Ergo Hestia
ul. Piłsudskiego 30
Sokołów Podlaski ul. Wilczyńskiego 3
ul. Wilczyńskiego 3
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12
Łuków ul. Dmocha 21A
ul. Dmocha 21A
Sokołów Podlaski - Ergo Hestia
ul. Kilińskiego 12

Wypełnij formularz –
Doradca skontaktuje się z Tobą!

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez Adamczuk - Serwis Finansowy Grzegorz Adamczuk ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF”) oraz ASF PREMIUM sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 18, 08-110 Siedlce (dalej: ,,ASF PREMIUM”) własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. prezentowania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego w tym przygotowania odpowiedniej oferty.